Pfadistufe

Nicholas Precious v/o Gamdschie

Stufenleiter, Materialwart

Mail: gamdschie@pfadi-diessenhofen.ch

 

Dominik Russenberger v/o Yaku

Leiter

 

Carolina Moscianese v/o Kaplumbaa

Leiterin

Benedikt Brütsch v/o Fourmi

Leiter

 

 

Nithikon Christopher Hany v/o Vasco

Leiter